Events, workshops & courses, Yoga
Leave a comment

Yoga Workshop in Haarlem, 3/3

Yoga Workshop – Sun Salutations, Flow, Seuqencing

Friday,  March 3rd, 18.30 – 21.30, Haarlem

Sun salutations. There seem to be so many out there…

And on top of that;

 • How the h….k do I make mindful transitions from one asana/pose to the next ?
 • How do I find strength in Chaturanga / Plank?
 • How can I love Urdvha Mukha Svanasana / Up Dog and reach those relaxed shoulders, open chest and strong legs all in one?
 • Adho Mukha / Downward Dog what? How is it actually supposed to feel? What is it good for?
 • Where is the correlation between flow in yoga asanas/ postures and in the life I live? Is it all just a myth or can I find my own truth and path in there?
 • Yes, pranayama / flowing breath = physical strength, mental focus and peace of mind in one. I have heard that. But how?
 • Home practice…. Seems like such a hurdle to roll that mat out at home… How do I start ?

So many questions… and you might have even more!

In this workshop on Sun Salutions, Flow and Sequencing we will find all the answers, no matter where you´re at and where you´re heading.

Come join us Friday March 3rd , 18.30-21.30 in Movement Studio Haarlem

You will have two internationally certified Vijnana Yoga teachers guiding you through our journey in a safe, professional, caring and also fun way to find your own fitting sun salution, flow and home practice here of.

Cecilia (www.studiostark.net)  and Dick (www.yogametdick.com)  have both been studying, teaching, practicing and laughing together for more then 10 years now – nationally and internationally.

C U on the mat!

And bring all your questions 😉 !

When: Friday 3/3 18.30 – 21.30

Where : Movement Studio Haarlem, Kinderhuissingel 4E

Investment : EUR 45 :-

Dick & Cecilia

Sign up: Cecilia@studiostark.net, 06-46157019

Zonnegroet, Flow, Serie

Zonnegroet. Er lijken er zo veel te zijn….

En bovendien;

 •  – Hoe maak je een overgang van de ene houding in de andere ‘mindful’
 •  – Waar haal je de kracht vandaan in Chaturanga/ Plank?
 • Hoe kan Urdhva Mukha Svanasana/ Hond met hoofd omhoog lekker voelen met ontspannen schouders, brede borst en sterke benen?
 • – Adho Muka/ Hond met hoofd omlaag. Hoe moet dat eigenlijk voelen? En waar is het goed voor?
 • – Wat is de overeenkomst met flow in yoga asana/ houdingen met het echte leven? Is het een mythe of kan ik mijn eigen waarheid en pad hierin vinden?
 • – Ja, Pranayama / Ademhalings flow= Fysieke kracht, mentale focus en een rustige ‘mind’ ineen. Dat heb ik gehoord, maar hoe dan?
 • Thuis oefenen…. Dat vind ik pas moeilijk- thuis mijn mat uit te rollen…. Hoe begin ik daar mee?

Zo veel vragen…. en misschien heb je er nog wel meer!

In deze workshop over Zonnegroet, Flow en Serie komen er antwoorden, ongeacht hoe ver je bent en wat je wil bereiken.

Kom mee doen!

Vrijdag 3 maart, 18.30-21.30uur in Movement Studio Haarlem

Je hebt twee internatinaal gecertificeerde Vijnana Yoga docenten die je begeleiden op deze reis op een veilige, professionele, plezierige manier en met veel aandacht voor wat je nodig hebt. Om jouw persoonlijk passende zonnegroet, flow en thuis practice te ontdekken of te verbeteren.

Cecilia (www.studiostark.net)  en Dick (www.yogametdick.com) hebben samen gestudeerd en les gegeven, oefenen samen en lachen heel veel voor nu al ruim 10 jaar- nationaal en internatinaal.

Tot ziens op de mat!

En vergeet je vragen niet 😉 !

Investering : EUR 45 :-

Dick & Cecilia

Aanmelden: Cecilia@studiostark.net, 06-46157019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.